• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Rekrutacja

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego to dzieło o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczym i formacyjnym. Naszym celem jest przede wszystkim  zachowanie duchowej spuścizny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, by przekazać ją następnym pokoleniom.

 

Aktualne oferty:

 1. Dyrektor Wydawnictwa Światło-Życie. - do 15.03.2015 r. Miejsce pracy: Lublin Szczegóły

 2. Kierownik projektu „Świadek” – do 15.03.2015 r. Miejsce pracy: Polska Szczegóły

 3. Ekipa realizacyjna w projekcie „Świadek” – do 15.03.2015 r. Miejsce pracy: Polska, Niemcy Szczegóły