Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego jest dziełem o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczym i formacyjnym powołanym przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego jest kościelną osobą prawną i działa na podstawie:

  • Dekretu Odpowiedzialnej Głównej (jako wyższej przełożonej w rozumieniu Art. 8 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm./) Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła z dnia 21 listopada 1998 r., Nr 12/98,
  • ustaw Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła,
  • Kodeksu Prawa Kanonicznego,
  • Statutu Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Siedzibą Instytutu jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie znajduje się kolebka Ruchu Światło-Życie i jego Centrum.
Dwa najważniejsze działy Instytutu mają swoje siedziby w następujących miejscach:

  • Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie  – w Lublinie, w Ośrodku Ruchu Światło-Życie na Sławinku,
  • Wydawnictwo Światło-Życie – w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 148.

Cele Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego są następujące:

  1. Zachowanie duchowej spuścizny sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
  2. Działalność naukowo-badawcza i wychowawcza dla pogłębienia i rozwoju działalności formacyjnej, określonej przez ks. Franciszka Blachnickiego, zmierzająca do przekazania jej przyszłym pokoleniom.
  3. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych, służących wychowaniu człowieka otwartego na ludzi i wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie.
  4. Prowadzenie działalności archiwalnej, redakcyjnej, wydawniczej i innej dla rozpowszechniania idei zainspirowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Cele, które Instytut sobie wyznaczył, są realizowane głównie przez działalność archiwalną Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie oraz wydawniczą Wydawnictwa Światło-Życie.

Materiały archiwalne udostępniane przez Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie umożliwiają powstawanie licznych prac naukowych oraz popularnonaukowych opracowań propagujących myśl ks. Franciszka Blachnickiego.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.