• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Fotografie

Jest to zbiór fotografii z lat 1950-2010 ilustrujący historię Ruchu Światło-Życie oraz inne dzieła utworzone z inicjatywy ks. Franciszka Blachnicka. Zbiór liczy ponad 11 tysięcy fotografii:

 • Fotografie wywołane w zespole „Fotografie zwykłe 1950-2000” (ok. 3000 fotografii różnego formatu; w tym do roku 1985 ok. 2300 fotografii, wszystkie są opracowane zdigitalizowane)
 • Fotografie z zespołu „Fotografie duże 1974-1979” wywołane z negatywów formatu 5x5 cm (189 sztuk fotografii wywołanych współcześnie w formacie 15x15 cm i 18x18 cm i zdigitalizowanych)
 • Fotografie nie wywołane znajdujące się na negatywach formatu 5x5 cm z lat 1979-1987 (135 kadrów na kliszach)
 • Fotografie z zespołu „Fotografie 1971-1985” (989 kadrów wywołanych współcześnie w formacie 10x15 cm i zdigitalizowane)
 • Fotografie nie wywołane znajdujące się na negatywach (2498 kadrów; z tego 1728 wyłącznie na błonach fotograficznych, a 770 zeskanowanych bezpośrednio z klisz)
 • Fotografie z czasów pobytu ks. Franciszka Blachnickiego na emigracji w Carlsbergu w latach 1982-1987 (ok. 140 fotografii różnego formatu)
 • Fotografie ks. Wojciecha Danielskiego (196 fotografii różnego formatu)
 • Fotografie z centrów Ruchu Światło-Życie (140 fotografii różnego formatu)
 • Fotografie wykonane przez Barbarę Młodzianowską w latach 1992-2004 (3530 sztuk)
 • Inne mniejsze zbiory fotografii pochodzące z kolekcji prywatnych (ok. 400 sztuk)