• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Od dnia 2 lutego 2012 roku funkcję dyrektora Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego pełni dr Robert Derewenda.

Robert Derewenda, ur. w 1977 r. w Tomaszowie Mazowieckim, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej. Nauczyciel historii w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie; wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od wielu lat uczestnik Ruchu Światło-Życie; w latach 2001-2008 pracownik Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie (w latach 2004-2011 jego dyrektor); członek Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie oraz Komisji Teologiczno-Programowej tego Ruchu.

Poprzedni dyrektorzy:
2011-2012 – p.o. mgr Zuzanna Podlewska
2008-2010 – dr Andrzej Sznajder
2003-2008 – ks. dr Mirosław Kiedzik
1998-2003 – mgr Ewa Kusz