• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Rada Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego:

 1. ks dr Jarosław Błażejak
 2. mgr lic. Irena Chłopkowska (INMK)
 3. dr hab. Witold Kowalczyk – przewodniczący
 4. mgr Agnieszka Oleszczuk
 5. mgr Zuzanna Podlewska (INMK)