• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest centralną komórką Ruchu Światło-Życie zajmującą się zabezpieczaniem, gromadzeniem, opracowywaniem, trwałym przechowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych wytworzonych przez ks. Franciszka Blachnickiego oraz centralne instytucje Ruchu lub przejętych w formie sukcesji po wytwórcach ściśle związanych z Założycielem i Ruchem Światło-Życie.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest jednym z działów Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Statut tegoż Instytutu w § 3 punkt 1 stwierdza, że jednym z celów Instytutu jest: „Prowadzenie działalności archiwalnej, redakcyjnej, wydawniczej i innej dla rozpowszechniania idei zainspirowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.”