• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Nagrania audio

 • Taśmy szpulowe z lat działalności w kraju (293 sygnatury – ok. 1200 godzin - lata 1969-1981)
 • Taśmy szpulowe z czasów działalności w Carlsbergu w RFN (79 sygnatur – lata 1982-1987)
 • Kasety magnetofonowe (3226 sygnatur – lata 1969-1987)
 • Nagrania zarejestrowane po1985 r. (taśmy szpulowe i kasety magnetofonowe w ilości ok. 3000 godzin)

Z tej ilości archiwum posiada już około 1200 godzin nagrań zdigitalizowanych.