• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Nagrania wideo

Ten zbiór dokumentacji mechanicznej tworzą głównie filmy z czasów ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego (do 1985 r.). Zbiór zawiera jednak tylko kilka sztuk filmów.

Uwaga!

Archiwum czeka na filmy z kolekcji prywatnych pokazujących życie oaz w ostatnich dekadach. Wszystkich posiadających takie zbiory prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z archiwum.