Zasoby Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie

Na zasób dokumentacji składają się zarówno akta jak i bardzo liczne zbiory dokumentacji mechanicznej. Obok dokumentacji Ruchu Światło-Życie w zasobie archiwum znalazła się również dokumentacja dzieł zainicjowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego, ściśle związanych z Ruchem Światło-Życie.

Najstarsze dokumenty spośród podstawowego zasobu to osobiste dokumenty ks. Franciszka Blachnickiego pochodzące z czasów jego młodości (świadectwa szkolne, grypsy i listy z obozów i więzień nazistowskich z czasów wojny, notatki z czasów jego studiów seminaryjnych w latach 1945-1950). Wraz z innymi dokumentami osobistymi ks. Franciszka Blachnickiego niezwiązanymi wprost z dziełami, które zainicjował akta tworzą najstarszy chronologicznie zespół aktowy archiwum pod nazwą: „Ks. Franciszek Blachnicki”.

Zasadniczą cezurą zasobu jest rok 1950. W tym bowiem roku Franciszek Blachnicki otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską z ministrantami. To właśnie podczas wakacyjnych wyjazdów z ministrantami w latach pięćdziesiątych powstała podstawowa metoda formacyjna ruchu oazowego: piętnastodniowa oaza rekolekcyjna. Po październiku 1956 roku ks. Franciszek Blachnicki rozwinął również ruch abstynencki pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości. Szeroka akcja została przerwana przez władze komunistyczne w sierpniu 1960 roku. Dokumentacja zachowana po Krucjacie Wstrzemięźliwości wchodzi dziś w zasób AGRŚ-Ż.

Najwięcej dokumentacji zgromadzonej w archiwum tworzy zespół Ruch Światło-Życie. Sam Ruch powstał w roku 1969 (w latach 1969-1976 pod nazwą Ruch Żywego Kościoła) i tworzył szereg dokumentacji związanej z organizacją oaz wakacyjnych.

Chronologicznie drugi zespół stanowią dokumenty ruchu trzeźwościowego pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości. Krucjata działała w latach 1957-1960, a jej centrum znajdowało się w Katowicach. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest również sukcesorem dokumentacji Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej które w latach 1967-1995 było ściśle związane z ruchem oazowym. Ks. Franciszek Blachnicki mianowany w grudniu 1967 przez Episkopat krajowym duszpasterzem służby liturgicznej był twórcą programu formacyjnego KDSL. Wszystkie inicjatywy KDSL były ściśle powiązane z ruchem oazowym. Również sekretariat KDSL i redakcję tworzyli członkowie Ruchu Światło-Życie. Główne centrum KDSL do pracy w ciągu roku utworzono w 1971 roku w jednym z domów Ruchu Światło-Życie w Lublinie na Sławinku. W okresach wakacyjnych rolę sekretariatu KDSL pełniło centrum Ruchu w Krościenku.

Dla odpowiedniego przygotowania moderatorów Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie ks. prof. Franciszek Blachnicki utworzył w Lublinie Studium Liturgiczno-Pastoralne przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajęcia studium odbywały się w formie półstacjonarnej w centrum Ruchu Światło-Życie w Lublinie. Studium prowadziło zajęcia w latach 1973-1981. Ponownie uruchomione w roku 1985 przez ks. dr. Wojciecha Danielskiego działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Dokumentacja sekretariatu studium weszła również w skład Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie.

W roku 1979 ks. Franciszek Blachnicki utworzył drugi ruch trzeźwościowy pod nazwą Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata rozwija się do dziś, a dokumentacja z pierwszych lat jej działalności trafiła do archiwum Ruchu.

W roku 1980 Ruch Światło-Życie rozpoczął akcję Wielkiej Ewangelizacji z planem dotarcia z Ewangelią do każdej osoby w Polsce. Śmiałe plany oraz rozpoczęta akcja rekolekcji ewangelizacyjnych w wykorzystaniem projekcji filmu „Jezus” pozostawiły dokumentację, która również weszła w skład zasobu Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie.

W roku 1981 ks. Franciszek Blachnicki zainicjował kolejne dzieło pod nazwą Chrześcijańska Służba Społeczna. Społeczny ruch katolicki rozwinął swoją działalność dopiero w roku następnym w Carlsbergu w RFN gdzie znalazł się ks. Franciszek Blachnicki po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Zarejestrowane w Republice Federalnej Niemiec stowarzyszenie pod nazwą Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów działało do roku 1989, kiedy w wyniku zmian politycznych w Europie zostało zawieszone. Do Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie trafiły przede wszystkim materiały w postaci nagrań dźwiękowych zarejestrowanych głównie na kasetach magnetofonowych ale również na taśmach szpulowych oraz wydawane przez stowarzyszenie druki. Większość jednak  dokumentacji, głównie aktowej, nadal jest przechowywana w centrum Ruchu Światło-Życie w Niemczech. Są to materiały ChSWN, które prowadził sam Założyciel.

Archiwum zgromadziło również dokumentację związaną z życiem i działalnością ks. dr. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora Ruchu Światło-Życie (w latach 1982-1985).

Archiwum posiada również w swoim zasobie dokumentację specjalną. Przede wszystkim są to dokumenty związane z ruchem „Solidarności” oraz sukcesje po różnych osobach związanych z Ruchem Światło-Życie.

Poważną część zasobu tworzą wydawnictwa zwarte i ciągłe. Od samego początku działalności ks. Franciszek Blachnicki przykładał niezwykłą wagę do działalności wydawniczej. Wykorzystując okres popaździernikowej odwilży ks. Blachnicki rozwinął działalność wydawniczą w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości w latach 1957-1960. Prowadzenie działalności wydawniczej szerszej niż pozwalały na to ograniczane do minimum zezwolenia Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk było jednym z dwu zarzutów za które ks. Blachnicki otrzymał wyrok w roku w roku 1961[1]. To jednak nie zniechęciło ks. Blachnickiego i już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych rozpoczął wydawanie Biuletynu Odnowy Liturgii oraz innych materiałów liturgicznych. Na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Ruchu Światło-Życie wydawano również wiele podręczników i materiałów formacyjnych. W roku 1979 utworzono nawet specjalne wydawnictwo „Światło-Życie”. W roku 1981 dzieła skupione wokół idei Ruchu Światło-Życie wydawały aż 10 różnych tytułów czasopism. Wszystkie te materiały były wydawane poza kontrolą państwa i dziś wchodzą w skład rzadkich zbiorów bibliotecznych literatury bezdebitowej. W Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie zgromadzono po trzy egzemplarze wszystkich druków wydawnictw związanych z dziełami ks. Franciszka Blachnickiego.

Oprac. dr Robert Derewenda

 


[1] R. Derewenda, Dzieło…, s. 45-46.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.