• Harcerz Franciszek
 • F. Blachnicki jako harcerz
 • 1940 - Auschwitz
 • 1951 – z ministrantami z Tychów
 • Z księżmi w Lublinie
 • 1972 - Chrzest Jana Mazura
 • 1978 - Kongregacja
 • 1972 – Dzień Wspólnoty
 • 1978 – w Radiu Wolna Europa
 • 1977 – z bp. K. Majdańskim
 • W Carlsbergu - szkoła animatorów
 • 1983 - Manifestacja ChSWN
 • 1978 – w USA

Blachnicki Franciszek Karol, pseud. i krypt.: Eleuteriusz Prawdzic, Gabriel, Gabryel, Gabryel Mar, Gbrl, Ks. Gabryel Mar, Korektor [?], Jan Franciszek [?], Ojciec, Wódz, F.B., Ks. F.B., Ks. F.Bl., X.B.

Ks. Franciszek Blachnicki pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii i konferencji w zapisie audio - ponad 1500).

Bibliografia prac i opublikowanych wypowiedzi ks. Franciszka Blachnickiego: