Sprawozdanie z działalności Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie

Rok 2011

1. Sprawy administracyjne i porządkowe

a)      Porządki związane ze starym sprzętem elektronicznym, stare i zepsute urządzenia zostały przekazane do utylizacji.

b)      Wyposażenie pracowni w parę podarowanych starszych komputerów

2. Kwerendy (fotografie)

W roku 2011 archiwum wykonało na zamówienie 14 kwerend tematycznych.

3. Kwerendy (akta)

W roku 2011 archiwum wykonało na zamówienie 5 kwerend tematycznych.

4. Nabytki archiwalne

Na początku roku 2011 Archiwum otrzymało zbiór fotografii wykonanych przez Barbarę Młodzianowską. Fotografie obejmują okres od początku lat dziewięćdziesiątych do początku ubiegłego dziesięciolecia (lata ok. 1991 – 2002). Z fotografii utworzono osobną kolekcję pod nazwą „Fotografie Barbary Młodzianowskiej”. Fotografie zasadniczo nie posiadają opisów. Wielkość kolekcji to 3530.

5. Prace archiwalne

a)    korekta błędów w kartach zawartości Zespołu Ruch Światło-Życie

b)    przygotowanie inwentarza kartkowego dla Zespołu Ruch Światło-Życie

c)    digitalizacja fotografii zwykłych do roku 2000, fotografii z Carlsbergu oraz fotografii ks. Wojciecha Danielskiego

d)    digitalizacja kilku pierwszych sygnatur dokumentacji aktowej Zespołu Ruch Światło-Życie

e)    opracowanie wykazu akt dla archiwum INMK, opracowanie ok. 30 jednostek z zespołu WNMK-INMK

f)     digitalizacja dokumentów procesowych znajdujących się w Krościenku – zeskanowano dokumenty osobiste (218 plików) oraz pisma niedrukowane (73 pliki)

g)    bieżące opracowywanie dopływających wydawnictw zwartych i ciągłych

6. Zajęcia studentów KULIP w archiwum

Prace związane z opracowaniem dokumentacji w archiwum prowadzili również studenci Instytutu Historii KULJPII oraz Instytutu Historii Kościoła KULJPII.

W roku akademickim 2010/2011 w archiwum odbyły się następujące zajęcia:

II semestr roku akademickiego 2010/2011:

1)      Opracowanie dokumentacji pozaaktowej – zajęcia dla studentów I roku magisterium IH (II stopień archiwistyki) – 3 grupy po 15 osób po 30 godzin. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy

2)      Opracowanie współczesnych akt spraw - zajęcia dla studentów I roku magisterium IH (II stopień archiwistyki) – 1 grupa - 15 osób (30 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy

3)      opracowania dokumentacji aktowej – zajęcia dla studentów IHK – 1 grupa – 5 osób (15 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Roberta Derewendy.

I semestr roku akademickiego 2011/2012:

1)      Opracowanie dokumentacji pozaaktowej - zajęcia dla studentów IHKULJPII – 1 grupa – 5 osób (15 godzin). Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pracownika KULJPII dr. Tomasza Nowickiego

 

Dyrektor AGRŚ-Ż
Monika Wiatrowska

Lublin, dn. 12 kwietnia 2012 r.