Sprawozdanie ogólne z działalności Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie

Za okres od 1 września 2001 r. do 31 stycznia 2007 r.

W ciągu ostatnich lat w archiwum Ruchu udało się wykonać następujące prace:

Z zakresu dokumentacji aktowej opracowano następujące akta:

 1. Zespół: Krucjata Wstrzemięźliwości wraz z komputerową bazą danych.
 2. Zespół: Ks. Franciszek Blachnicki.
 3. Zespół: Krajowe Duszpasterstwo Służby liturgicznej (80 % zespołu).
 4. Zespół: Ruch Światło-Życie – opracowanie ok. 900 jednostek (ok. 30% zespołu zgromadzonego w archiwum).
 5. Opracowanie prac naukowych poświęconych tematyce oazowej zgromadzonych w archiwum.
 6. Opracowanie czasopism wydawanych przez Ruch.
 7. Rozpoczęcie prowadzenia inwentarza komputerowego dla wydawnictw zwartych i ciągłych zgromadzonych w archiwum (brak możliwości dokończenia spowodowany był brakiem odpowiednich regałów na ułożenie książek i czasopism.

Z zakresu dokumentacji mechanicznej:

 1. Przegranie na płyty CD i opracowanie kolejnych 700 godzin nagrań i utworzenie dla nich pełnej komputerowej bazy danych.
 2. Opracowanie spisu kaset magnetofonowych z czasów ks. Franciszka Blachnickiego i księdza Wojciecha Danielskiego (3500 kaset)
 3. Opracowanie fotografii wywołanych z negatywów (2000 sztuk.)
 4. Ułożenie i opisanie fotografii z zespołu: Fotografie zwykłe (2712 fotografii)
 5. Zeskanowanie, wywołanie i wprowadzenie na nośniki cyfrowe slajdów (500 slajdów)
 6. Opracowanie kilkunastu nagrań archiwalnych w formie masterów.

Prace związane z administracją domu archiwum:

 1. Przygotowanie 14 stanowisk pracy dla studentów odbywających zajęcia i praktykę archiwalną (w tym 10 z komputerami).
 2. Remonty pomieszczeń biurowych z przygotowaniem do celów archiwum (odmalowanie, nowe ustawienie itp.)
 3. Dokupienie regałów i szaf oraz zamontowanie wsporników starych szafach.
 4. Wymiana wszystkich okien na nowe.
 5. Wymiana drzwi wejściowych na antywłamaniowe (demontaż dodatkowej kraty przy wejściu) termoizolacyjne drzwi Gerdy.
 6. Docieplenie dachu na strychu wełną mineralną i pokrycie dachu papą termozgrzewalną
 7. Położenie nowej instalacji elektrycznej w całym domu (doprowadzenie do wszystkich pomieszczeń).
 8. Wymiana hydrauliki na nową z założeniem nowego pieca do ciepłej wody.
 9. Generalny remont dwóch łazienek (parter i piętro).
 10. Położenie terakoty w holach i odmalowanie holów.

Prace wykonywane przez studentów KUL (kierunek historia: specjalizacja archiwalna):

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie jest obecnie jednym z najnowocześniejszych archiwów kościelnych w Polsce. W Archiwum wykorzystujemy wszelkie dostępne nam możliwości techniczne do zabezpieczenia i opracowania zasobu.

Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród kadry naukowej archiwistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od roku akademickiego 2005/2006 w archiwum odbywają się kursowe ćwiczenia studentów historii KUL z archiwistyki. W roku akademickim 2005/2006 były to dwie 17-sto osobowe grupy studentów, z której każda odbywała dwie godziny lekcyjne zajęć praktycznych w archiwum. W obecnym roku akademickim (2006/2007) zajęcia odbywają trzy grupy studentów (po 15 osób każda) po dwie godziny lekcyjne tygodniowo w każdym semestrze.

Zajęcia są prowadzone przez dr Tomasza Nowickiego pracownika naukowego KUL i pracownika archiwum Roberta Derewende. Prace studenci wykonują na ocenę, a dr Tomasz Nowicki prowadzi w KUL wykład z archiwistyki zakończony egzaminem.

Studenci archiwistyki niemal nieustannie odbywają w naszej placówce praktykę archiwalną I i II stopnia wykonując wiele nieocenionej pracy. Do tej pory praktykę odbyło w sumie 80 osób (ze względu na stworzenie warunków fizycznych najwięcej w ciągu ostatnich dwu lat). Każda praktyka trwa 120 godzin i jest zakończona wpisaniem oceny do indeksu.

W ciągu minionych lat bezpośrednio w placówce archiwum udostępniło dokumentację 145 osobom piszącym prace naukowe z zakresu posiadanego przez archiwum zasobu.

Prace pozostałe do wykonania:

 1. Dokończenie opracowywania zespołu: Ruch Światło-Życie. Do opracowania pozostało jeszcze ok. 75% zespołu, tj około 2200 jednostek archiwalnych
 2. Dokończenie opracowywania zespołu: Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Do opracowania pozostało ok. 25 % zespołu, tj. ok. 50 jednostek.
 3. Opracowanie zespołu: Carlsberg. Zespół w ogóle nie został do tej pory opracowany.
 4. Dokończenie opracowywania bazy danych z nagraniami. Przyporządkowanie spisanych wypowiedzi do nagrań na płytach CD lub kasetach magnetofonowych, spisanie pozostałych nagrań.
 5. Opracowanie inwentarza dla wydawnictw książkowych i czasopism Ruchu zgromadzonych w archiwum.
 6. Ostateczne dokończenie opracowywania fotografii i zeskanowanie zgromadzonych około 3000 fotografii i przeniesienie ich na nośniki cyfrowe.
 7. Opracowanie zespołu: Ks. Wojciech Danielski.
 8. Opracowanie zespołu: Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
 9. Opracowanie zespołu: Wspólnota Kapłanów Chrystusa Sługi.
 10. Opracowanie zespołu: Ad Christum Redemptorem.
 11. Sprawdzenie, przegranie na płyty CD, opisanie i wprowadzenie do bazy danych nagrań z około 1500 godzin zgromadzonych na kasetach magnetofonowych (głównie są to nagrania z Carlsbergu)

Zupełnie osobnym problemem jest zgromadzenie i opracowanie dokumentacji sekretariatu Moderatora Generalnego z Katowic z lat 1986-2001, które w lutym bieżącego roku zostały przywiezione do naszej placówki a Katowic. W obecnej chwili archiwum w Lublinie nie ma nawet fizycznej możliwości zgromadzenia tej dokumentacji, która zajmuje ok. 12 metrów akt. Mimo to dokumenty zostały przywiezione do placówki.

Również dokumentacja zgromadzona w oddziale archiwum w Krościenku (ok. 25 metrów akt z lat 1971-2001 i ok. 2 tysięcy taśm szpulowych i kaset magnetofonowych z lat 1986-2001) domaga się zgromadzenia w odpowiedniejszym miejscu. Najlepszym wydaje się archiwum w Lublinie. Dla przyjęcia takiej dokumentacji dom archiwum w Lublinie musiałby zostać przygotowany do przyjęcia takiej ilości dokumentów (n.p. wyremontowanie i adaptacja pomieszczeń wysokiej suteryny).


Lublin, dn. 28 lutego 2007 r.
Robert Derewenda
Dyrektor Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie